Theses 

The role of women in the current labour market – Jana Sedláčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana Sedláčková

Bakalářská práce

The role of women in the current labour market

The role of women in the current labour market

Abstract: This paper focuses on the role of women in the current labour market. Its aim is to demonstrate their unequal position in the both Czech and English workplace and to show the main reasons causing such situations. It provides the reader with the historical development of women?s positions in European society mainly focusing on past events which were the most important for women to become economically active. Next, the author explains the job segregation according to gender and points out that the division in the workplace is highly influenced by the separation of roles women and men had in society. It also gives insight into the theory which explains the underrepresentation of females in the labour market from the economic point of view and which also stands for the uneven remuneration of both genders. After this the types of discrimination in the workplace are discussed more deeply. The last part of this paper is dedicated to the analysis of the current labour market. There the author compares and contrasts the data from the Czech Republic and the United Kingdom and confirms that the different historical development and welfare systems in both countries play a significant role in the recent representation of the female workforce. The three main reasons for lower economic activity of women are provided and a bigger impact is given to the analysis of employment rates of both mothers having dependent children and manageresses. Finally, to support that the female workforce is still considered as inferior in the Czech Republic, an interview with an expert on Global Executive Search is represented.

Abstract: Tato práce se zaměřuje na současné postavení žen na pracovním trhu. Jejím hlavním cílem je poukázat na nerovnoměrné zastoupení žen jak v České republice, tak ve Velké Británii a ukázat hlavní příčiny, které tuto situaci způsobují. Čtenáři je zde poskytnut náhled do historického vývoje utváření pozice ženy ve společnosti. Pozornost je věnována především těm historickým událostem, jenž představovaly nejvýznamnější mezníky pro vstup žen na pracovní trh. Poté se autorka zaměřuje na segregaci pracovních pozic podle rodové příslušnosti a zdůrazňuje, že toto rozdělení vysoce odráží postavení žen a mužů ve společnosti. Tato práce se dále zabývá vysvětlením teorie, osvětlující nižší zaměstnanost žen z ekonomické perspektivy zaměstnavatele, a která také obhajuje odlišné platové podmínky pro obě pohlaví. Typy diskriminace jsou zde také detailněji rozebrány. Poslední část této studie se věnuje analýze současné situace na trhu práce. Autorka zde porovnává statistické informace z České republiky a Velké Británie, které potvrzují, že historický vývoj i sociální systém dotyčných států zde hrají významnou roli. Čtenář je obeznámen se třemi základními důvody, které vysvětlují nižší míru ekonomické aktivity žen. Větší důraz je pak kladen jak na rozdílnou zaměstnanost matek starajících se o své potomky, tak na nevyvážené zastoupení žen ve vyšším managementu. Závěrem expertní interview dokazuje, že ženská pracovní síla v České republice je stále považována za druhořadou.

Keywords: gender, pracovní trh, Česká republika, Velká Británie

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=6813 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Sedláčková, Jana. The role of women in the current labour market. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz