Bc. Petra VÁCLAVOVÁ

Master's thesis

Užívání a nadužívání drog v jednotlivých typech střeních škol na Teplicku a jejich vzájemná komparace

Using and overusing of drugs in individual types of high schools in the region of Teplice and their mutual comparison
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou užívání a nadužívání drog v jednotlivých typech středních škol na Teplicku a jejich vzájemnou komparací. V teoretické části je popsána problematika drogových i nedrogových závislostí, její dopady na cílovou populaci středoškolské mládeže. Jsou zde popsány i jednotlivé drogy dle projevu a rizik intoxikace, ochranní činitelé či rizikové situace. Výzkum proběhl na středních …viac
Abstract:
The thesis addresses the issue of use and abuse of drugs in individual types of secondary schools in the district of Teplice and their mutual comparison. The theoretical part describes the issue of drug and other than drug addictions and their impacts on the target population of the secondary-school youth. It also describes individual drugs in respect of their effects and risks of intoxication, protective …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009
Zverejniť od: 25. 5. 2009
Identifikátor: 12967

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
 • Vedúci: Mgr. Pavel Vácha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVOVÁ, Petra. Užívání a nadužívání drog v jednotlivých typech střeních škol na Teplicku a jejich vzájemná komparace. Č. Bud., 2009. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 5. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

University of South Bohemia in České Budějovice

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / odbor:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ef2rb3 ef2rb3/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.