Bc. Gabriela HOLUBOVÁ

Diplomová práce

Vliv intervenčního programu (kompenzačního cvičení) na plochonoží u dětí staršího školního věku

The influence of compensation exercise on flatfoot for older school aged children
Anotace:
Cílem této práce je zjistit aktuální stav nožní klenby u žáků středního školního věku a ověřit vliv intervenčního programu na stupeň ploché nohy. Plán je vytvořený vybranými kompenzačními cvičeními, a to podle dostupné odborné literatury. Kompenzační cviky jsou nastaveny na posílení svalů nožní klenby, které jsou publikovány v knize Kompenzační cvičení (Bursová, 2005) a Cviky pro zdravé nohy (Larsen …více
Abstract:
The aim of this work is to find out the current state of the foot vault in middle school pupils and to verify the influence of the intervention program on the level of the flat foot. The plan is created by selected compensatory exercises according to the available literature. Compensatory exercises are set to strengthen the muscles of the foot arch, which are published in the book Compensatory Exercises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBOVÁ, Gabriela. Vliv intervenčního programu (kompenzačního cvičení) na plochonoží u dětí staršího školního věku. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta