Bc. Roman Baťa

Diplomová práce

Monitorování dat z PLC využitím OPC serveru s OPC klientem \nl{}

Data Acquisition from a PLC Using an OPC Server and OPC Client \nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá použitím OPC rozhraní v prostředí SIMATIC.NET pro komunikaci se zařízením PLC a zpracováním dat na straně klienta v prostředí Microsoft Visual Studio. Pomocí jeho standardizovaných rozhraní je ukázána univerzálnost OPC komunikace. Teoretická část obsahuje základní popis OPC a popis použité technologie. Praktická část obsahuje úpravu stávajícího programu PLC s vizualizací …více
Abstract:
This thesis deals with the use OPC interface in SIMATIC.NET environment to communicate with the PLC and data processing on the client side in Microsoft Visual Studio environment. By using its standardized interface is shown versatility OPC communication. The theoretical part provides a basic description OPC and description of the applied technology. The practical part contains a modification of an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014
Zveřejnit od: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baťa, Roman. Monitorování dat z PLC využitím OPC serveru s OPC klientem \nl{}. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie