Marek VANČO

Bakalářská práce

Intenzita zatížení hráče extraligy házené v utkání: případová studie

Intensity of the load in extraleague handball´s game: a case study
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na monitorování a analýzu průběhu intenzity zatížení základní sestavy házenkářského družstva HCB OKD Karviná v utkání. Úroveň srdeční frekvence je považována za spolehlivou veličinu k posouzení intenzity vnitřního zatížení. Srdeční frekvence družstva HCB OKD Karviná byla monitorována pomocí sporttesteru Polar S610i a POLAR TEAM 2 Sytému. Podařilo se analyzovat intenzitu …více
Abstract:
The thesis is aim on monitoring and analyzing the intensity of the physical load starting lineup HCB OKD Karvina handball team during the match. The level of heart rate is one of the easily accessible physiological indicators. Moreover, it is a reliable quantity used to measure the intensity of physical load at the same time. The heart rate of HCB OKD Karvina team were monitored with the sport tester …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANČO, Marek. Intenzita zatížení hráče extraligy házené v utkání: případová studie. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta