Bc. Václav SAMEK

Diplomová práce

Oceňování akcií s využitím fundamentální analýzy

neuveden

Stock Valuation Using Fundamental Analysis
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá oceňováním akcií americké telekomunikační společnosti AT&T Inc. na kapitálovém trhu. Metodickým přístupem k řešení problematiky je fundamentální analýza, která při hledání správného ocenění akcií bere v úvahu vývoj makroekonomického prostředí, odvětvových a interní faktorů výkonnosti firmy. V rámci diplomové práce je aplikováno několik nástrojů fundamentální analýzy, …více
Abstract:
This diploma thesis deals with stock valuation of the American telecommunication corporation AT&T Inc. The methodological approach to stock valuation is fundamental analysis which takes account of macroeconomic environment, impact of industry factors, financial position and performance of company. For the purpose of stock valuation, a number of techniques are applied. The main methods are the free …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SAMEK, Václav. Oceňování akcií s využitím fundamentální analýzy. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická