Bc. Tereza Pilchová

Bachelor's thesis

Mapování a vizualizace stavu veřejné zeleně

Cartographic Vizualization and Mapping of Urban Green Areas
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá mapováním a kartografickou vizualizací stavu veřejné zeleně. Hlavním cílem je vytvoření značkového klíče a navržení vhodných metod mapování dané tématiky. Výsledky práce jsou prezentovány dynamickou mapou v prostředí Google Earth.
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on cartographic visualization and mapping of urban green areas. The main aim is creating of map legend and proposing suitable methods of mapping for the given theme. The results of this thesis are presented in dynamic map in Google Earth interface.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta