Mgr. Dominika Coufalová, Ph.D.

Disertační práce

Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů

Study of structure changes of oncoproteins by mass spectrometry
Anotace:
Tato dizertační práce je zaměřena na metodu vodík deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií a její využití, které je prezentováno na třech konkrétních projektech. První projekt byl zaměřen na studium strukturních změn proteinu Hsp70 a jeho mutovaných variant I164D Hsp70 a D529A Hsp70 způsobených vlivem ATP. V tomto projektu byla také analyzována interakce proteinu Hsp70 s jeho ko-chaperony …více
Abstract:
This dissertation thesis is focused on method of hydrogen deuterium exchange coupled to mass spectrometry and its use, which is presented on three specific projects. The first project was focused on the study of structural changes of Hsp70 protein and its mutated variants I164D Hsp70 and D529A Hsp70 caused by ATP. Also the interaction of Hsp70 protein with its co-chaperones Tomm34 and Hop was analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2020
  • Vedoucí: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta