Mgr. Dominika Coufalová, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů

Study of structure changes of oncoproteins by mass spectrometry
Abstract:
Tato dizertační práce je zaměřena na metodu vodík deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií a její využití, které je prezentováno na třech konkrétních projektech. První projekt byl zaměřen na studium strukturních změn proteinu Hsp70 a jeho mutovaných variant I164D Hsp70 a D529A Hsp70 způsobených vlivem ATP. V tomto projektu byla také analyzována interakce proteinu Hsp70 s jeho ko-chaperony …more
Abstract:
This dissertation thesis is focused on method of hydrogen deuterium exchange coupled to mass spectrometry and its use, which is presented on three specific projects. The first project was focused on the study of structural changes of Hsp70 protein and its mutated variants I164D Hsp70 and D529A Hsp70 caused by ATP. Also the interaction of Hsp70 protein with its co-chaperones Tomm34 and Hop was analysed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 10. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr., Mgr. Zdeněk Kukačka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta