Zbyněk Uzel

Bakalářská práce

Navazující udržitelná doprava k tarifním bodům veřejné osobní dopravy

Sustainable and public transport connections
Anotace:
Práce se zabývá nevyužitým potenciálem návaznosti veřejné hromadné dopravy a udržitelné dopravy, tj. železniční dopravy na trati 231 v úseku Lysá nad Labem - Kolín a cyklodopravy (jízdních kol, elektrokol, koloběžek apod.) Práce zahrnuje popis současného stavu, dotazníkový průzkum a návrh opatření pro zlepšení stavu
Abstract:
The thesis deals with an untapped potential of connectivity of public transportation with sustainable transport, namely rail transport on line 231 in a section Lysá nad Labem - Kolín, and with bicycles, electric bikes, scooters, etc. The work includes a proposal of measures that would lead to an improvement of the current situation
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Uzel, Zbyněk. Navazující udržitelná doprava k tarifním bodům veřejné osobní dopravy. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.