Bc. Lenka Konečná

Bachelor's thesis

Vlastnické právo jako základní právo

Ownership as a Fundamental Right
Abstract:
Tuto práci jsem sepisovala jako práci teoretickou, s právně-filozofickým a historickým podložením daných skutečností a úpravou dle právních norem platného práva vnitrostátního i mezinárodního. Hodně jsem čerpala hlavně z literatury, děl předních filozofů a znalců práva jak mezinárodního tak českého a snažila jsem se tím podat důkazy a vysvětlení, co je vlastnické právo a proč je vlastnické právo pokládáno …more
Abstract:
I wrote this work as a theoretical work, with legal-philosophical and historical underlay the facts and treatment according to the legal standards applicable domestic and international law. I've drawn mainly from the literature, works of prominent philosophers and experts of both international law and the Czech and tried to give the evidence and an explanation of what is the law of property and why …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Legal Questions of Land Register

Theses on a related topic