Michal Baránek

Master's thesis

Použití Condonových relací v řešení optické aktivity krystalů ve směru kolmém k optickéose

Usage of the Condon relations in the crystalline optical aktivity solution in the direction perpendicular to the optic axis
Abstract:
Abstrakt: V této práci se zabýváme řešením optické aktivity krystalů. V minulosti byl k řešení optické aktivity krystalů úspěšně použit Chandrasekharův model dvou spřažených oscilátorů. Pomocí tohoto modelu byly odvozeny disperzní relace pro veličiny popisující optickou aktivitu ve směru optické osy a pro směr kolmý k optické ose. Ukazuje se však, že Chandrasekharovo řešení je založeno na chybě ve …more
Abstract:
Abstract: Chandrasekhar method of two coupled oscillators was successfully used for the interpretation of the crystalline optical activity in the past. The optical activity dispersion relations were obtained in the direction of the optic axis and also in the direction perpendicular to the optic axis. But Chandrasekhar solution method is based on a mistake in the calculations. This mistake does not …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 2. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: Ivo Vyšín
  • Reader: Jan Říha

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.