Anna Sáčková

Bachelor's thesis

Druhá kariéra profesionálních tanečníků VUS Ondráš

The Second Career of Professional Dancers from the Ondráš Military Artistic Ensemble
Abstract:
Bakalářská práce „Druhá kariéra profesionálních tanečníků VUS Ondráš“ objasňuje problematiku taneční kariéry v prostředí jediného souboru v České republice, který zpracovává lidový tanec na profesionální úrovni. Popisuje specifika taneční profese, vývoj možností podpory tanečníků v období ukončení jejich aktivní kariéry v České republice, který vyústil ve vytvoření Nadačního fondu pro taneční kariéru …more
Abstract:
The Bachelor’s Thesis “The Second Career of Professional Dancers from the Ondráš Military Artistic Ensemble” deals with the dancing career with the only ensemble in the Czech Republic that presents folk dancing on a professional level. The thesis describes specific aspects of the dancing profession and possible ways to support professional dancers, especially when they finish their active careers. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: MgA. Lucie Abou
  • Reader: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cqkyd/