Bc. Diana Fluksová

Diplomová práce

Nanočástice z kyseliny hyaluronové aplikované v systému \kur{in vitro}: stanovení účinku na buněčných liniích po ozáření

Hyaluronic Acid Nanoparticles Applied in the \kur{in vitro} System: Determination of Effect on Cell Lines After Irradiation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá účinkem nanočástic z kyseliny hyaluronové na buněčné linie po ozáření. V teoretické části jsou popsány účinky ionizujícího záření na nenádorovou a nádorovou buňku, vlastnosti kyseliny hyaluronové v buněčné a nádorové biologii a využití nanočástic z kyseliny hyaluronové v terapii nádorových onemocnění. Experimentální část je zaměřena na účinek nanočástic z kyseliny hyaluronové …více
Abstract:
The thesis deals with the effect of nanoparticles of hyaluronic acid on cell lines after irradiation. The theoretical part describes the effects of ionizing radiation on normal and cancer cells, the properties of hyaluronic acid in cell and cancer biology and the application of hyaluronic acid nanoparticles in cancer treatment. The experimental part is focused on the effect of hyaluronic acid nanoparticles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fluksová, Diana. Nanočástice z kyseliny hyaluronové aplikované v systému \kur{in vitro}: stanovení účinku na buněčných liniích po ozáření. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik