Bc. Diana Fluksová

Master's thesis

Nanočástice z kyseliny hyaluronové aplikované v systému \kur{in vitro}: stanovení účinku na buněčných liniích po ozáření

Hyaluronic Acid Nanoparticles Applied in the \kur{in vitro} System: Determination of Effect on Cell Lines After Irradiation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá účinkem nanočástic z kyseliny hyaluronové na buněčné linie po ozáření. V teoretické části jsou popsány účinky ionizujícího záření na nenádorovou a nádorovou buňku, vlastnosti kyseliny hyaluronové v buněčné a nádorové biologii a využití nanočástic z kyseliny hyaluronové v terapii nádorových onemocnění. Experimentální část je zaměřena na účinek nanočástic z kyseliny hyaluronové …more
Abstract:
The thesis deals with the effect of nanoparticles of hyaluronic acid on cell lines after irradiation. The theoretical part describes the effects of ionizing radiation on normal and cancer cells, the properties of hyaluronic acid in cell and cancer biology and the application of hyaluronic acid nanoparticles in cancer treatment. The experimental part is focused on the effect of hyaluronic acid nanoparticles …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fluksová, Diana. Nanočástice z kyseliny hyaluronové aplikované v systému \kur{in vitro}: stanovení účinku na buněčných liniích po ozáření. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Bioanalyst