Bc. Alena Rezková

Diplomová práce

Strategická kultúra Spolkovej republiky Nemecko

The Strategic Culture of Germany
Abstract:
The thesis deals with the strategic culture of the Federal Republic of Germany, and its aim is to assess whether the issue of strategic culture FRG has gone through any kind of continuity or on the contrary through noticeable changes after unification. The purpose of this paper is not only to interpret such changes, but also to understand the influence of the adopted cultural peculiarities on the results …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá strategickou kultúrou Spolkovej republiky Nemecko, pričom jej snahou je zhodnotiť, či v otázke strategickej kultúry SRN po zjednotení došlo k určitej kontinuite alebo naopak k výraznejším zmenám. Práca hodnotí ukotvenie kultúrnych zvláštností, ktoré si krajina osvojila po druhej svetovej vojne, ako aj ich vplyv na výsledky najdôležitejších celospoločenských diskusií ohľade …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií