Bc. Tomáš Vašátko

Bakalářská práce

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Vítkov se zaměřením na obyvatelstvo a sídla

The transformation of the region after 1989 using the example of microregion Vítkov with a focus on population and settlement
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá transformací SO ORP Vítkov po roce 1989 se zaměřením na vývoj a změny obyvatelstva a sídel. Hlavní data byla použita ze Sčítání lidu, domů a bytů a dalších publikací ČSÚ nebo Moravskoslezského kraje, ty byly doplněny o letecké a satelitní snímky k vývoji sídel. Po seznámení se s charakteristikou regionu a jednotlivých obcí jsem začal analyzovat současnou socioekonomickou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the transformation of the SO ORP Vítkov after the year of 1989 with the aim on population and settlement. Data used in this paper comes mainly from censuses and other publications from Czech statistical office or MoraviaSilesian region. The first part of this work focuses on key characteristics of examined region and its villages together with a socio-economic analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta