Bc. Martina Bláhová

Bakalářská práce

GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky

GATT and WTO and the Development of the Czechoslovakian and the Czech Economy
Anotace:
Moje bakalářská práce "GATT a WTO a vývoj československé a české ekonomiky" popisuje a hodnotí vznik a činnost GATT a WTO a její vliv na vývoji československé a české ekonomiky před a po vstupu do Evropské unie. Jsou zde stručně popsány i nejdůležitější mezinárodní ekonomické organizace, které nejvíce pomohly při rozvoji České republiky.
Abstract:
My bachelor´s work "GATT and WTO and progress of Czechoslovakian and Czech economy describes and assesses the genesis and action GATT and WTO and its effect in the Czechoslovakian and Czech progress before and after entering into the European Union. There are briefy described the most important international economics organizations, that have helped the most in the Czech Republic development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS