Bc. Petra Dvořáková

Diplomová práce

Postoje pomáhajících pracovníků ke smrti ve vybraném zařízení pro děti a mládež

The Attitude of Helping Professionals from a Chosen Low-threshold Facility for Children and Youth towards Death
Anotace:
Název práce: Postoje pomáhajících pracovníků ke smrti ve vybraném zařízení pro děti a mládež Autor práce: Bc. Petra Dvořáková Vedoucí práce: Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph. D. Počet slov: 20 792 Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou postoje ke smrti pomáhajících pracovníků v NZDM. Teoretická část pojednává o postojích ke smrti, o smrti, o komunikacích, metodách a technikách práce s dětmi řešícími téma smrti …více
Abstract:
Name of the diploma thesis: The Attitude of Helping Professionals from a Chosen Low-threshold Facility for Children and Youth towards Death Author of the diploma thesis: Bc. Petra Dvořáková Consultant: Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. Number of words: 20 792 The objective of this study was to determine what are the attitudes of helping professionals from a low-threshold institution towards death. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marija Wazi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií