Pavel PROCHÁZKA

Bakalářská práce

Obyvatelstvo panství Klášterec v raném novověku na příkladu obce Pastviny s osadami Brodce a Donín

Population of Klášterec Estate in the 17th and 18th centuries, the example municipality Pastviny and villages Brodce and Donín
Anotace:
Cílem práce je objasnit sociální strukturu, sociální poměry a populační vývoj bývalé katastrální obce Pastviny s jejími osadami Brodce a Donín jako součásti panství Klášterec se zvláštním zřetelem na lokální vymezení území okolo zámku Felixburgu. Zkoumané období se bude soustřeďovat na rozmezí let 1650 1750. Vybrané aspekty vývoje, které budou zhodnoceny v rámci dostupné pramenné základny, budou dále …více
Abstract:
The aim of the thesis is to clarify the social structure, social conditions and population develop-ment of the former cadastral village Pastviny with its settlements Brodce and Donin as part of the estate Klášterec with special emphasis on local delimitation of the area around the castle Felixburg. Surveyed period will apply between the years 1650 - 1750. Selected aspects of the development, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 10. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Koumar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKA, Pavel. Obyvatelstvo panství Klášterec v raném novověku na příkladu obce Pastviny s osadami Brodce a Donín. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví a spisová služba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.