Bc. Michaela Bartošíková

Diplomová práce

Digitální gramotnost nebo digitální demence?

Digital Literacy or Digital Dementia?
Anotace:
V diplomové práci se věnuji problematice digitální gramotnosti a digitální demence. Přibližuji kritické pohledy autorů na problematiku informačně – komunikačních technologií ve společnosti. Vymezuji termíny jako digitální gramotnost, digitální demence, digitální rizika a specifikuji vliv ICT na lidský život a lidské zdraví. Zabývám se rozvojem digitální gramotnosti a příležitostmi ICT pro vzdělávání …více
Abstract:
In the master's thesis I deal with digital literacy and digital dementia. I present critical wiews of different authors on the issue of information communication technologies in society. I define terms such as digital literacy, digital dementia and digital risks. I specify the impact of ICT on human life and human health and I analyse development of the digital literacy and ICT opportunities for education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma