Jan ŠVESTKA

Bachelor's thesis

Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí

Civil Disobedience and Contemporary Environmental Movements
Abstract:
Tématem této práce je občanská neposlušnost a její analýza z teoretického i praktického pohledu, která umožní získat celistvý obraz tohoto konceptu. V první části se práce zaměřuje na teoretický popis a definici občanské neposlušnosti s pomocí známých autorů, dále práce představí význam čtyř sledovaných environmentálních sociálních hnutí a organizací, jež umístí s pomocí modelu Radical Social Movement …more
Abstract:
The topic of this thesis is civil disobedience and its analysis from both theoretical and practical point of view, which will allow to obtain a holistic picture of this concept. In the first part, the work focuses on the theoretical description and definition of civil disobedience with the help of well-known authors. Next, the work presents the importance of four monitored environmental social movements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVESTKA, Jan. Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / Po-Sv,sz