Jan ŠVESTKA

Bachelor's thesis

Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí

Civil Disobedience and Contemporary Environmental Movements
Anotácia:
Tématem této práce je občanská neposlušnost a její analýza z teoretického i praktického pohledu, která umožní získat celistvý obraz tohoto konceptu. V první části se práce zaměřuje na teoretický popis a definici občanské neposlušnosti s pomocí známých autorů, dále práce představí význam čtyř sledovaných environmentálních sociálních hnutí a organizací, jež umístí s pomocí modelu Radical Social Movement …viac
Abstract:
The topic of this thesis is civil disobedience and its analysis from both theoretical and practical point of view, which will allow to obtain a holistic picture of this concept. In the first part, the work focuses on the theoretical description and definition of civil disobedience with the help of well-known authors. Next, the work presents the importance of four monitored environmental social movements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Vít Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVESTKA, Jan. Občanská neposlušnost a současná environmentální hnutí. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Political Science / Po-Sv,sz

Práce na příbuzné téma