Theses 

Technologický postup pro provádění ploché střech – Matúš Gálik

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Matúš Gálik

Bakalářská práce

Technologický postup pro provádění ploché střech

Technological process of implementing of the flat roof

Anotace: Bakalárska práca je zameraná na stavebne technologický postup prevedenia jednoplášťovej plochej strechy bytového domu. Bytový dom je riešený ako samostatne stojaci objekt s troma nadzemnými podlažiami a jednoplášťovou plochou strechou. Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie projekčného návrhu bytového domu a technologického postupu pre realizáciu plochej strechy. Časť práce tvoria tepelne technické posudky vybraných detailov strechy. Práca obsahuje harmonogram vo forme Ganttovho diagramu a položkový rozpočet. K bakalárskej práci je priložená technická správa, projektová dokumentácia a tepelne technické posudky vybraných detailov bytového domu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the construction technological procedures in the realization of a single-layer flat roof of a residential building. Building is designed as a self-standing building with three overhead floors and a single-layer flat roof. The main goal of the bachelor thesis is to determine the correct composition of the single-layer roof and the procedure of its correct execution. Part of the work consists of thermal technical assessments of selected roof details. Work contains a time schedule in the form of a line diagram and item budget. The bachelor's thesis is accompanied by technical report, design documentation and thermal technical reports of selected details of residential building.

Klíčová slova: jednoplášťová plochá strecha, plochá strecha, technologický postup, vyhotovenie plochej strechy, harmonogram, časový plán, položkový rozpočet

Keywords: single-layer roof, flat roof, technological process, flat roof realisation, schedule, itemised budget

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Teslík

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 23:40, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz