Mgr. Natália Muráriková, Ph.D.

Disertační práce

Revize taxonomického postavení modelových skupin druhů čeledi Tachinidae (Diptera) a rekonstrukce jejich fylogeneze pomocí analýzy morfologických znaků a molekulárně-biologických metod

Revision of taxonomic position of the model species groups in the family Tachinidae (Diptera), reconstruction of their phylogeny on the basis of the morfological characters and molecular-genetic methods
Abstract:
REVISION OF TAXONOMIC POSITION OF THE MODEL SPECIES GROUPS IN THE FAMILY TACHINIDAE (DIPTERA), reconstruction of their phylogeny on the basis of the morfological characters and molecular-genetic methods Determination of the species of the family Tachinidae (Diptera) is currently persisting problem solved. In West Palaearktic area is known 12 species of the genus Tachina and other taxonomic levels are …více
Abstract:
REVÍZIA TAXONOMICKÉHO POSTAVENIA MODELOVÝCH SKUPÍN DRUHOV ČEĽADE TACHINIDAE (DIPTERA), rekonštrukcia ich fylogenézy pomocou analýzy morfologických znakov a molekulárno-genetických metód Determinácia druhov čeľade Tachinidae (Diptera) je v súčasnej dobe trvale riešeným problémom. V západopalaearktickej oblasti je doteraz známych 12 druhov rodu Tachina a ďalšie taxonomické úrovne sú neustále spochybňované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D., doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc., doc. RNDr. Peter Fedor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta