Bc. Josef KACEROVSKÝ

Diplomová práce

Hodnocení dopravní propustnosti okresů Cheb a Tachov na státní hranici se SRN

The evaluation of traffic-carrying capacity in Cheb and Tachov region on border with Germany
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou propustnosti státní hranice v okresech Cheb a Tachov. Sledovaná oblast je jednou z nejfrekventovanějších z hlediska dopravy v českém pohraničí a tato práce má za cíl zjistit, jak ji ovlivnil vstup České republiky do Schengenského prostoru. Dále se práce věnuje analýze těchto příhraničních okresů z hlediska ekonomického, historického a i například vzhledem …více
Abstract:
This final thesis is examining the issue of permeability on state border in Cheb (Eger) and Tachov region. The examined area is one of the most burdened with traffic parts of Czech borderland and this paper has its aim to determine how it got affected by Czech republic entering the Schengen space. Also this paper is an analysis of this borderland regions in matter of economics, historical and also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KACEROVSKÝ, Josef. Hodnocení dopravní propustnosti okresů Cheb a Tachov na státní hranici se SRN. Ústí nad Labem, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta