Bc. Pavel Machala

Diplomová práce

Marketingová strategie jako základ komunikační strategie Městské knihovny Frýdek-Místek, příspěvkové organizace

Marketing strategy as a basis for the communication strategy of the Frýdek-Místek Municipal Library, subsidised organisation
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření marketingové strategie, která by sloužila jako základ komunikační strategie Městské knihovny ve Frýdku-Místku. Marketingová strategie je vypracována na základě teoretických východisek, marketingového výzkumu a analýzy. V práci je zkoumáno a analyzováno jak vnější, tak vnitřní prostředí Městské knihovny ve Frýdku-Místku. Výsledky jsou následně prezentovány ve …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the creation of a marketing strategy that would serve as a basis for the communication strategy of the Municipal Library in Frýdek-Místek. The marketing strategy is developed on the basis of theoretical background, marketing re-search and analysis. The work examines and analyzes both the external and internal en-vironment of the Municipal Library in Frýdek-Místek. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
  • Oponent: Jaroslav Světlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.