Bc. Anežka MALASKOVÁ

Diplomová práce

Osoba samostatně výdělečně činná s dluhem z pohledu okresní správy sociálního zabezpečení

Person separately gainfully employed in debt from the point of view of Local Social Security Administration
Anotace:
Osoba samostatně výdělečně činná a její povinnosti vůči okresní správě sociálního zabezpečení. Pracovní postupy vedoucí ke zjištění dluhu. Proces vymáhání pohledávek. Možnosti splácení, prominutí a odepsání dlužných částek. Řešení úpadku v insolvenčním řízení.
Abstract:
Obligations of person separately gainfully employed to Local Social Security Administration Procedure for ascertainment of a debt. Process of levy of the claims. What is way of service, release from a debt and write interests off debt. Resolution of bankruptcy in the insolvency proceeding.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 22. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Helena Skarupská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALASKOVÁ, Anežka. Osoba samostatně výdělečně činná s dluhem z pohledu okresní správy sociálního zabezpečení. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses eg3feb eg3feb/2
22. 3. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
22. 3. 2012
Marklová, E.
23. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.