Bc. Vladimíra Králová

Bakalářská práce

Výchova k šetrnému způsobu života v mateřské škole

Sustainable lifestyle education in kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výchovou k šetrnému způsobu života v mateřské škole. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s uvedenou výchovou se zřetelem k působení na děti předškolního věku, a to šetrnost, způsob života, udržitelný způsob života, konzumerismus, šetření, plýtvání. Obsahuje přehled vybraných programů, které podporují šetrnost u dětí. V praktické části práce je nejdříve popsán …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with sustainable lifestyle education in kindergarten. The theoretical part of the thesis defines fundamental terms connected with this type of education focused on early childhood, namely sustainable and nature-friendly lifestyle, consumerism, saving and wasting. This part includes a summary of particular programmes which support early childhood sustainable education. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Létalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta