Theses 

Výchova k šetrnému způsobu života v mateřské škole – Bc. Vladimíra Králová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vladimíra Králová

Bakalářská práce

Výchova k šetrnému způsobu života v mateřské škole

Sustainable lifestyle education in kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se zabývá výchovou k šetrnému způsobu života v mateřské škole. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s uvedenou výchovou se zřetelem k působení na děti předškolního věku, a to šetrnost, způsob života, udržitelný způsob života, konzumerismus, šetření, plýtvání. Obsahuje přehled vybraných programů, které podporují šetrnost u dětí. V praktické části práce je nejdříve popsán a vyhodnocen zrealizovaný tematický plán, který je koncipován s cílem vést děti k šetrnému chování a jednání k přírodě. Následuje popis výroby a využití pomůcek z přírodního, recyklovatelného a odpadního materiálu využitelného v praxi mateřské školy k osvojování poznatků k šetrnému zacházení s přírodou.

Abstract: The bachelor thesis deals with sustainable lifestyle education in kindergarten. The theoretical part of the thesis defines fundamental terms connected with this type of education focused on early childhood, namely sustainable and nature-friendly lifestyle, consumerism, saving and wasting. This part includes a summary of particular programmes which support early childhood sustainable education. The practical part of the thesis describes and evaluates the realized thematic plan, which is created with a goal to bring preschool children towards sustainable and nature - friendly lifestyle. The following part describes the creation of tools and arts, made from natural, recyclable and waste materials, which can be used in kindergarten to acquire the knowledge about sustainable and nature-friendly lifestyle.

Klíčová slova: Šetrný způsob života, výchova, děti předškolního věku, mateřská škola, příroda, třídění odpadu, environmentální výchova. Sustainable lifestyle, education, pre-school age children, kindergarten, nature, waste sorting, environmental education.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Létalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 21:00, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz