Bc. Vladimíra Králová

Bachelor's thesis

Výchova k šetrnému způsobu života v mateřské škole

Sustainable lifestyle education in kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výchovou k šetrnému způsobu života v mateřské škole. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s uvedenou výchovou se zřetelem k působení na děti předškolního věku, a to šetrnost, způsob života, udržitelný způsob života, konzumerismus, šetření, plýtvání. Obsahuje přehled vybraných programů, které podporují šetrnost u dětí. V praktické části práce je nejdříve popsán …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with sustainable lifestyle education in kindergarten. The theoretical part of the thesis defines fundamental terms connected with this type of education focused on early childhood, namely sustainable and nature-friendly lifestyle, consumerism, saving and wasting. This part includes a summary of particular programmes which support early childhood sustainable education. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2018
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Létalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta