Bc. Lenka Bloudíčková

Diplomová práce

Firemní dobrovolnictví

Corporate volunteering
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá přístupem firem k firemnímu dobrovolnictví. Firemní dobro-volnictví je v práci definováno jako součást konceptu společenské odpovědnosti firem. Cílem diplomové práce je zhodnocení současného stavu firemního dobrovolnictví, sdílení dobré praxe a identifikace možných bariér rozvoje firemního dobrovolnictví. Zabývá se strategiemi firem k přístupu v dobrovolnictví a definováním …více
Abstract:
This thesis deals with the approach of companies to corporate volunteering. Corporate volun-teering is defined as part of the concept of corporate social responsibility. The aim of the the-sis is to evaluate the current state of corporate volunteering, to share good practice and to identify possible barriers to the development of corporate volunteering. It is focused on com-panies' strategies at approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná ekonomika a správa / Veřejná ekonomika a správa