Theses 

Aplikace Balanced Scorecard v podniku – Bc. Barbora Weinhauerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Barbora Weinhauerová

Diplomová práce

Aplikace Balanced Scorecard v podniku

Application of Balanced Scorecard in the Company

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat možnosti metody BSC a doporučit její způsob aplikace v podniku GRAPE SC, a. s. Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část definuje poznatky o strategickém managementu, jako jsou např. základní pojmy a strategické plánování a poznatky o metodě BSC, tedy základní principy BSC, perspektivy BSC, mapa strategie a další. V praktické časti aplikuji poznatky o metodě BSC na konkrétní podnik. Hypotézy pro tuto diplomovou práci jsou: Podnik má definovanou misi a vizi. Podnik má jasně definovány strategické cíle a snaží se je plnit. Podnik umí pracovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Abstract: The main objective of this thesis is to analyze options for the BSC and recommend its method of application in the enterprise GRAPE SC, as The work has both theoretical and practical. The theoretical part defines knowledge on strategic management, such as. Basic concepts and strategic planning and knowledge about the BSC, the basic principles of BSC, BSC perspectives, strategy map, and more. I apply the knowledge about the BSC to a specific company. Hypotheses for this thesis are: The company has a defined mission and vision. The enterprise has clearly defined strategic goals and trying to meet them. Enterprise can work in the field of human resource development.

Klíčová slova: Strategie, mise, vize, Balanced Scorecard, klíčový ukazatel výkonnosti (KPI) Strategy, mission, vision, key performance indicator (KPI)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Viktor Hrdina, MBA
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 03:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz