Theses 

Zadávání veřejných zakázek v odvětví veřejné hromadné dopravy osob - komparace systému v ČR a Francii – Bc. Romana Dvořáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Romana Dvořáčková

Diplomová práce

Zadávání veřejných zakázek v odvětví veřejné hromadné dopravy osob - komparace systému v ČR a Francii

Public procurement in the public passenger transport - comparison of the system in the Czech Republic and France

Anotace: Předmětem této diplomové práce je komparativní analýza zadávání veřejných zakázek v hromadné přepravě osob v ČR a Francii. Cílem je zmapovat aktuální situaci zadávání zakázek v autobusové a železniční dopravě osob. V první části se budeme zabývat obecnou úpravou zadávání veřejných zakázek v rámci EU a dále i úpravou na mezinárodní úrovni. Dále se zaměříme na úpravu této oblasti ve Francii a ČR, načež se budeme zabývat tím, jak jsou veřejné zakázky zadávány v sektoru osobní dopravy, a provedeme komparaci systémů v jednotlivých zemích.

Abstract: The subject matter of this thesis is the comparative analysis of the public procurement system in the Czech Republic and France. On the beginning we will treat the system of the public procurement on the level of European union and on the international level. Consequently, we will study the public procurement in the Czech Republic and France. The last part will be focused on the situation in the field of the public transport.

Klíčová slova: Veřejné zakázky, Česká republika, Francie, veřejná doprava, právní úprava, veřejná soutěž, konkurence, komparace, liberalizace Public procurement, Czech Republic, France, Public transport, legal Framework, competition, comparation, liberalisation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 04:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz