Jingyi Liu

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Hainan Airlines

Financial Analysis of the Hainan Airlines
Anotace:
The goal of this thesis is to give financial analysis to Hainan Airlines company, which is one of the largest airlines in China, by applying basic financial methods and provide information about its business situations during year 2010 to 2014. The thesis can be divided into six chapters. Chapter 1 is the introduction of the thesis’s main purpose and its structure while chapter 6 is the conclusion …více
Abstract:
The goal of this thesis is to give financial analysis to Hainan Airlines company, which is one of the largest airlines in China, by applying basic financial methods and provide information about its business situations during year 2010 to 2014. The thesis can be divided into six chapters. Chapter 1 is the introduction of the thesis’s main purpose and its structure while chapter 6 is the conclusion …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance