Bc. Pavla Marekwicová

Master's thesis

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle standardu IFRS for SMEs.

The Project of Transformation the Financial Statements of the Company XY, s.r.o. into the Financial Statements according to IFRS for SMEs.
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je transformace českých účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Celá práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá harmonizací účetnictví, charakteristikou IFRS for SMEs a srovnáním vybraných oddílů tohoto standardu s plnými IFRS a ČÚS. V praktické …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a transformation of financial statements of the company XY, s.r.o. to financial statements according to International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part examines the harmonization of accounting, characteristics of IFRS for SMEs and comparison of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Marekwicová, Pavla. Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle standardu IFRS for SMEs.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe