Bc. Pavla Marekwicová

Master's thesis

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle standardu IFRS for SMEs.

The Project of Transformation the Financial Statements of the Company XY, s.r.o. into the Financial Statements according to IFRS for SMEs.
Anotácia:
Předmětem této diplomové práce je transformace českých účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle mezinárodního standardu účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Celá práce je rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá harmonizací účetnictví, charakteristikou IFRS for SMEs a srovnáním vybraných oddílů tohoto standardu s plnými IFRS a ČÚS. V praktické …viac
Abstract:
The subject of this diploma thesis is a transformation of financial statements of the company XY, s.r.o. to financial statements according to International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part examines the harmonization of accounting, characteristics of IFRS for SMEs and comparison of selected …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zverejniť od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marekwicová, Pavla. Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY, s.r.o. na účetní výkazy dle standardu IFRS for SMEs.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe