Bc. Ivo Bek

Diplomová práce

Business Process Management Taxonomy in Practice

Business Process Management Taxonomy in Practice
Anotace:
Tato práce se zabývá procesním řízením z širšího hlediska zkoumající způsoby a doporučené techniky takového řízení. Od dob kdy se prvně objevily myšlenky procesního řízení, vznikají metodologie a osvědčené techniky pro zvýšení efektivity práce. Na některé z nich se zaměříme v naší práci. Jelikož chceme porozumnět samotným činnostem v procesním řízení, práce rozebírá i strukturu organizace podnikových …více
Abstract:
This thesis deals with business process management from a broader perspective exploring the ways and recommended techniques of management. From the times when the first thoughts about business process management came out, new methodologies and proven techniques for work optimizations emerged. We will look at some of them in this work. Since we want to understand the activities in business process management …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pechanec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky