Barbora Grösslová

Bachelor's thesis

An analysis of the Culture-Related Content English Textbooks for Lower Secondary Schools

An Analysis of the Culture-Related Content English Textbooks for Lower Secondary Schools
Abstract:
This bachelor thesis is concerning with an analysis of the culture-related content in English Textbooks for Lower Secondary Schools, concretely with Project 1 and Project 3. The theoretical part defines the basic terminology, such as culture, learning and teaching culture in the classroom, or cultural competence. The aim of the practical part is to discover, what kinds of cultural topics are included …viac
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje analýze kulturně zaměřeného obsahu v učebnicích pro druhý stupeň Základní Školy, konkrétně v Projectu 1 a v Projectu 3. Teoretická část vymezuje základní pojmy jako je kultura a její učení, vyučování kultury v hodinách Anglického jazyka nebo kulturní kompetence. Cílem praktické čísti je zjistit, jaká kulturní témata jsou v učebnicích obsažena a také jejich vhodnost. Dále …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Peldová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Grösslová, Barbora. An analysis of the Culture-Related Content English Textbooks for Lower Secondary Schools. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická