Klára Hošková

Bakalářská práce

Využití škál bolesti u seniorů

Use of pain scales in seniors
Anotace:
Téma bakalářské práce je využití škál bolesti u seniorů. Je rozčleněna do dvou částí. Cílem první části je popsat problematiku bolesti u seniorů, teorii bolesti a roli sestry v ošetřovatelské péči v dané věkové kategorii. Druhou část bakalářské práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření. Průzkumným cílem je u seniorů v léčebně dlouhodobě nemocných zjistit intenzitu, prevalenci bolesti a její lokalizaci …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of pain scales in seniors. It is divided into two parts. The aim of the first part is to describe the issue of pain in seniors, the theory of pain and the role of a nurse in nursing care in the given age category. The second part of the bachelor thesis includes the quantitative research survey. The goal is to find the intensity and prevalence of pain and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošková, Klára. Využití škál bolesti u seniorů. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra