Mgr. Petra Trnková, Ph.D.

Disertační práce

Technický obraz na malířských štaflích. (Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890-1914).

“Technical Image on a Painter’s Easel : Czech-German photo-amateurs and art photography. 1890-1914”
Anotace:
Technický obraz na malířských štaflích. Česko-němečtí fotoamatéři a umělecká fotografie, 1890–1914. Tématem disertační práce je dosud nepříliš sledovaná oblast vizuální kultury, která je navíc průnikem hned tří poměrně komplexních tématických okruhů: prvním z nich je regionální produkce umělecky orientované fotografie kolem roku 1900 (Kunstphotographie), druhým je téma soudobé organizované amatérské …více
Abstract:
“Technical Image on a Painter’s Easel : Czech-German photo-amateurs and art photography. 1890—1914” The dissertation deals with an intersection point of three—until recently rather omitted and disconnected—fields of visual culture: firstly, local artistically oriented production of photography around 1900, secondly, organised amateur-photography, and finally, Czech-German photographers. Considering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., PhDr. Hana Rousová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta