Bc. Barbora Stárková

Diplomová práce

Efektivní komunikace a marketing jako nástroj rozvoje neziskových organizací

Efficient Communication and Marketing as a Means of Non-profit Organizations’ Development
Anotace:
Neziskové organizace fungují již od počátku 19. století jako šiřitelé kultury, vzdělání a rozvoje lidské činnosti obecně. Jsou to instituce kladoucí si za cíl uspokojovat potřeby svých členů i celé společnosti. Tyto organizace nedosahují zisku, jejich příjmy slouží pouze k pokrytí všech jejich aktivit. Stejně jako komerční firmy i neziskové organizace uplatňují prvky marketingu a komunikace. V praktické …více
Abstract:
Non-profit organizations have been spreading culture, education and development of human activities in general since the beginning of the 19th century. These institutions aim to meet the needs of their members and of the entire society. These organizations do not make any profit; the revenues are used solely to meet their expenses. Like commercial companies, non-profit organizations use elements of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní