Bc. Lukáš COHORNA

Diplomová práce

Výuka rizikových hydrologických jevů na příkladu okresu Náchod

Teaching hazardous hydrological phenomena on the example of the Nachod district
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou středoškolské výuky tématu povodně v okrese Náchod. Ve výzkumné části je zjišťováno, jak je téma vyučováno na středních školách v regionu, jaké učební materiály jsou využívány nebo jaké projekty byly realizovány. Je navržena učebnice včetně pracovních listů, zabývající se danou tématikou. Učebnice je ověřena ve výuce a výsledky jsou prezentovány.
Abstract:
The thesis deals with high school education of the topic of floods in the Náchod region. The research part is focused on how the topic is taught on the high schools in the region, what educational materials are used or what projects were implemented. A textbook with worksheets is designed. The textbook is verified in the classes and the results are presented.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

COHORNA, Lukáš. Výuka rizikových hydrologických jevů na příkladu okresu Náchod. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses egnjxn egnjxn/2
12. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
12. 5. 2016
Marklová, E.
13. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.