Bc. Jan Minarčík

Diplomová práce

Chůze a cyklistika jako aktivní formy dopravy

Walking and cycling as a active form of transportation
Anotace:
Téma práce „Chůze a cyklistika jako aktivní formy dopravy“ je inspirována rostoucím a stále častějším sedavým způsobem života lidí. Teoretická část práce prezentuje jednotlivá východiska týkající se pohybové aktivity a jejího přínosu, volného času a zabývá se sportovní motivací. Praktická část se konkrétně vztahuje k České republice. Uvádím zde srovnání s ostatními zeměmi. Součástí této části je i …více
Abstract:
The subject of this work „Walking and cycling as an active form of transportation“ is inspired by a lately more common and frequent sedentary lifestyle. The theoretical part presents the diverse rudiments regarding physical activity with its assets, leisure time, and deals with motivation in sport. The practical part concentrates on the Czech Republic and makes comparisons between our state and other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu