Bc. Zuzana Tesfaye, DiS.

Bakalářská práce

Znalost aktualizovaných guidelines pro kardiopulmonální resuscitaci u všeobecných sester

The knowledge of updated cardiopulmonary resuscitation guidelines in nursing profesion
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá znalostmi všeobecných sester doporučených postupů pro resuscitaci, které jsou aktualizovány každých pět let. V teoretické části je sumarizován stručný vývoj resuscitace včetně přehledu aktuálních doporučených postupů. Navazující praktická část zjišťuje znalosti všeobecných sester v této oblasti s cílem zjistit zájem všeobecných sester o další vzdělávání v oblasti resuscitace …více
Abstract:
The thesis deals with the knowledge of general nurses related to recommend procedures for resuscitation that are updated every five years. In the theoretical part of the brief history of resuscitation is summarized, including an overview of current resuscitation guidelines. Following research section investigates knowledge of general nurses in this area. The goal of the section is to determine interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta