Adéla VINKLEROVÁ

Bakalářská práce

Rozpočet obce se zaměřením na rozpočet obce Srch

The Budget of a Municipality with aim at the budget of a Municipality Srch
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na rozpočet obce Srch. Nejdříve v úvodu jsou vymezeny základní pojmy, které je nezbytné uvést a stejně tak i prameny práva. Dále jsou podrobně rozebrány rozpočtové zásady, které musí obec při tvorbě rozpočtu dodržovat. V teoretické části je zmíněn proces tvorby rozpočtu, který je členěn do podkapitol. Na konec jsou vymezeny odborné pojmy vztahující se k problematice …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on budget of the municipality Srch. Introduction defines basic terms, as well as sources of law. There are also discussed budget principles in detail, that the municipality must follow. Budget proces is mentioned in theoretical part, which is divided into subsections. Technical terms related to the issue of municipal budgets are defined in the end. Third part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Kristýna Řezníčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VINKLEROVÁ, Adéla. Rozpočet obce se zaměřením na rozpočet obce Srch. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses egrp5l egrp5l/2
30. 3. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 3. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.