Theses 

Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OHS with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary – Anetta BLÁHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Anetta BLÁHOVÁ

Bakalářská práce

Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OHS with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary

Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OSH with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary

Abstract: The aim of the present thesis is the translation of English and Czech texts dealing with the field of Occupational Health and Safety with and without the use of the Google Translate application, with a detailed commentary including the analysis of the differences between the mechanical and the manual translation on the lexical, the morphological and the syntactical level, and the elaboration of glossaries with terms from the source texts.

Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad anglického a českého textu z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s a bez použití online překladače Google Translate, podrobný komentář obsahující analýzu rozdílů mezi mechanickým a ručním překladem z hlediska lexikálního, morfologického a syntaktického, a vypracování glosářů k termínům ze zdrojových textů.

Keywords: překlad, online překladače, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, komentář, glosář

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66026 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BLÁHOVÁ, Anetta. Online Translators: The Translation of Selected English and Czech Texts Dealing with OHS with and without the Use of Online Translators with a Commentary and a Glossary . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:10, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz