Mgr. Ivo SVEJKOVSKÝ

Diplomová práce

Zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím Corporate Designu

Corporate Design as a tool for increasing competitive strenght of a company
Anotace:
Corporate Identity (firemní identita) je komplexní obraz společnosti utvářený filozofií, historií, zásadami vedení, současností i perspektivním výhledem firmy. Corporate Design je, ve vztahu k Corporate Identity, její nejvíce a nejdříve viditelnou složkou. Corporate Design jedinečným a okamžitě srozumitelným způsobem profiluje společnost vůči jejím konkurentům a stává se tak mocným nástrojem zvyšování …více
Abstract:
Corporate Identity is a global image of a company that is being built by philosophy, history, managing principles, present and perspective company view. Corporate Design is, in relation to Corporate Idnetity, its first sight and most visible part. Corporate Design by unique and immediate way profiles a company against its competitors and becomes a mighty tool of increasing competitive advantage and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4972

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVEJKOVSKÝ, Ivo. Zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím Corporate Designu. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace