Bc. Hana Morávková

Bakalářská práce

Homoparentální rodina: kritická diskurzivní analýza českých a rakouských novinových článků

Homoparental Family: Critical Discourse Analysis of Czech and Austrian Newspaper Articles
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá homoparentálními rodinami. Zaměřuje se na postavení těchto rodin v České republice a Rakousku. Země jsou si geograficky blízké a mají také obdobnou velikost populace. Liší se však svými legislativními přístupy, které ovlivňují právní aspekty vzniku homoparentálních rodin, konkrétně především opatření týkající se adopce dítěte homosexuálním párem a možnost umělého oplodnění …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with homoparental families. It focuses on their status in the Czech Republic and Austria. The countries are geographically close to each other and also have a similar population size. However, what differs is their legislative approach that influences the legal aspects of the formation of homoparental families, specifically the aspects regarding children adoption by a homosexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Moravanská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií