Bc. Filip ČELOVSKÝ

Diplomová práce

Analýza částečných výbojů

Analysis of partial discharges
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena především na analýzu částečných výbojů a výbojů neúplných při napájení stejnosměrným zdrojem napětí. Popsán je princip vzniku těchto výbojů jak při stejnosměrném napětí, tak při napětí střídavém a jejich důsledky v oblasti vysokého napětí, principy měření a trendy jež se používají pro zjišťování těchto poruch. Měření částečných výbojů při napájení stejnosměrným …více
Abstract:
The master theses is focused on analysis of partial and incomplete discharges and incomplete by the DC source voltage. The principle of origin of these discharges is described under both direct and alternating voltage and their consequences in high voltage areas, measurement principles and trends used to detect these failures. Partial discharge measurement at direct voltage source is the innovation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hromádka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČELOVSKÝ, Filip. Analýza částečných výbojů. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika